CAREWIB в Центральной Азии

Национальные информационные системы

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Все файлы отмечены:
Файлы:
Сугат-мезгилдин талабы (1.3 стр).doc

Сугат-мезгилдин талабы (1.3 стр).doc Дата создания
Размер
Скачиваний
18.11.2011 19:08:57
54 KB
22
Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында колдонулуучу жерлерди

Кыргыз Республикасынын айыл чарбасында колдонулуучу жерлердин топурагынын туз съемкасын жүргүзүү боюнча инструкция Дата создания
Размер
Скачиваний
05.04.2011 20:36:15
243 KB
38
Кыргыз Республикасысынын сугат жерлеринин мелиоративдик жагд

Кыргыз Республикасысынын сугат жерлеринин мелиоративдик жагдайын көзөмөлдөө боюнча рекомендациялар Дата создания
Размер
Скачиваний
05.04.2011 20:19:24
728.5 KB
84
Ж.А. Суйумбаев. Сугат жерлерин комплекстуу мелиорациялоо (ай

Ж.А. Суйумбаев. Сугат жерлерин комплекстуу мелиорациялоо (айыл чарба мелирациясы) Дата создания
Размер
Скачиваний
05.04.2011 20:18:34
1.24 MB
269
Сууну башкаруу

Сууну башкаруу Дата создания
Размер
Скачиваний
05.04.2011 20:17:26
995.5 KB
48
Коргозмо тилкелердеги агротехника жана сугаттын жанычыл методдору (3,2 стр)..doc

Коргозмо тилкелердеги агротехника жана сугаттын жанычыл методдору (3,2 стр)..doc Дата создания
Размер
Скачиваний
18.11.2011 19:08:57
59.5 KB
37
Фермерлер жана суу пайдалануучулар ассоциациялары үчүн бухга

Фермерлер жана суу пайдалануучулар ассоциациялары үчүн бухгалтердик эсеп Дата создания
Размер
Скачиваний
16.10.2008 21:47:26

34
Суу пайдалануучулар ассоциациясын кантип тузуу керек?

Суу пайдалануучулар ассоциациясын кантип тузуу керек? Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:39:18

19
Кыргыз Республикасынын Суу Кодекси

Кыргыз Республикасынын Суу Кодекси Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:49:13

13
Кыргыз Республикасынын Мый3амы

Кыргыз Республикасынын Мый3амы Сууну пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жєнїндє Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:51:34

20
Кыргыз Республикасынын Мый3амы

Кыргыз Республикасынын Мый3амы Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекеттер аралык пайдалануу жєнїндє Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:53:19

3
Кыргыз Республикасынын Мый3амы

Кыргыз Республикасынын Мый3амы 1 жана 2-Камбарата гидроэлектростанцияларын куруу жана пайдалануу жєєнїїндє Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:54:22

9
Кыргыз Республикасынын Мый3амы

Кыргыз Республикасынын Мый3амы Ичїїчї суу жєнїндє Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:54:59

15
Кыргыз Республикасынын Мый3амы

Кыргыз Республикасынын Мый3амы Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольттуу электр берїї линияларынын єзгєчє статусу жєнїндє Дата создания
Размер
Скачиваний
15.10.2008 22:55:31

24
Пахта өстүрүүнүн агротехникасы

Пахта өстүрүүнүн агротехникасы Дата создания
Размер
Скачиваний
04.01.2009 20:33:51
51 KB
11
Картошка өстүрүүнүн агротехникасы

Картошка өстүрүүнүн агротехникасы Дата создания
Размер
Скачиваний
04.01.2009 20:34:21
58 KB
8
ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР Дата создания
Размер
Скачиваний
04.01.2009 20:35:06
260.68 KB
266
Абшир-Сай дайрасынын сугат системасынын суу алуучу түйүндөрү

Абшир-Сай дайрасынын сугат системасынын суу алуучу түйүндөрү Дата создания
Размер
Скачиваний
17.02.2009 18:59:23
101 KB
12
Президенттин кайрылуусун – турмушка

Президенттин кайрылуусун – турмушка. Суу кенен болсо, айыл чарба азыктары арбын өндүрүлөт Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 14:43:20
135 KB
4
Сууну пайдалануу боюнча окуу материалы

Сууну пайдалануу боюнча окуу материалы Дата создания
Размер
Скачиваний
03.04.2009 16:24:41
848.5 KB
17
СПАда талаштарды жана конфликттик жагдайларды чечүү

СПАда талаштарды жана конфликттик жагдайларды чечүү Дата создания
Размер
Скачиваний
03.04.2009 16:25:08
63 KB
16
Суу ресурстарын интеграциялык башкаруунун институционалдык а

Суу ресурстарын интеграциялык башкаруунун институционалдык аспектилери Дата создания
Размер
Скачиваний
03.04.2009 16:25:48
1.51 MB
7
Камбар-Атанын уройун учуруунун кереги жок

Камбар-Атанын уройун учуруунун кереги жок Дата создания
Размер
Скачиваний
05.05.2009 18:12:34
61.5 KB
11
Анализ: эларалык дарыялар жана энергетика -жарылуу коркунучу

Анализ: эларалык дарыялар жана энергетика -жарылуу коркунучундагы аралашма Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 13:37:11
35 KB
8
Убакыт боюнча суу бoлуштуруу ыкмасы

Убакыт боюнча суу бoлуштуруу ыкмасы (СПАнын жана ички чарба сугат тармактарынын жумушчуларынын Борбордук Азия учун иш жузундогу корсотмо) Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 13:50:48
783.18 KB
7
Алматы шаарында өткөн мамлекет аралык суу-чарба кординациялы

Алматы шаарында өткөн мамлекет аралык суу-чарба кординациялык комиссиясынын 51 – кеңешмеси Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 13:52:21
40 KB
3
Президенттин кайрылуусун – турмушка

Президенттин кайрылуусун – турмушка. Суу кенен болсо, айыл чарба азыктары арбын өндүрүлөт Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 13:52:50
135 KB
33
Ресурстар боюнча колдонмо

Ресурстар боюнча колдонмо. Суу ресурстарын башкаруудагы гендердик факторлордуy эсеби Дата создания
Размер
Скачиваний
28.05.2009 14:43:55
1.1 MB
22
Кыргыз Республикасынын суу секторунун Улуттук информациялык

Кыргыз Республикасынын суу секторунун Улуттук информациялык (маалымат) системасынын өнүгүү боюнча стратегиясы Дата создания
Размер
Скачиваний
18.06.2009 17:36:58
155 KB
20
Илимий-изилдоо борборунун Борбордук Азия боюнча Мамлекеттер

Илимий-изилдоо борборунун Борбордук Азия боюнча Мамлекеттер аралык Координациялык Суу чарба Комиссиясынын (НИЦ МКВК)суу чарба койгойлору боюнча иши жонундо Дата создания
Размер
Скачиваний
21.07.2009 15:14:03
69.5 KB
50
Борбордук Азиянын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республ

Борбордук Азиянын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Тажикстан Республикасынын, Түркмөнстандын жана Өзбекстан Республикасынын Мамлекеттер аралык координациялык суу чарба комиссиясынын (МКСК) 53-кезектеги заседаниесинин Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2009 15:44:40
116.5 KB
13
С.И.Ибраимов атындагы Папан суу сактагычынын Башкармасы

С.И.Ибраимов атындагы Папан суу сактагычынын Башкармасы Устав Дата создания
Размер
Скачиваний
11.08.2009 18:27:16
45 KB
11
Суу пайдалануучулар Ассоциацияларын (СПА) колдоо жана жонго

Суу пайдалануучулар Ассоциацияларын (СПА) колдоо жана жонго салуу болумунун иши жонундо Дата создания
Размер
Скачиваний
18.08.2009 19:03:04
320.5 KB
5
Суу чарба департаментинин суу пайдалануу, мамлекеттер аралык

Суу чарба департаментинин суу пайдалануу, мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү жана суу ресурстары бөлүмүнөн маалымат Дата создания
Размер
Скачиваний
27.08.2009 15:51:42
57.5 KB
3
СПА мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

СПА мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:29:49
139.77 KB
16
СПАнын жалпы башкаруусу

СПАнын жалпы башкаруусу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:30:19
190.23 KB
6
Осумдуктор кантип осот

Учурдагы китепче дыйкандар учун иштелип чыккан – «Осумдуктор кантип осот» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:32:13
339.17 KB
119
Мураптар учун сугат тармактарын иштетуу боюнча колдонмо

Учурдагы китепче мураптар жана инженер-гидротехниктер учун иштелип чыккан - «Мураптар учун сугат тармактарын иштетуу боюнча колдонмо» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:33:42
591.62 KB
18
СУУ Пайдалануучулар Ассоциацияларын Колдоо Программасы

СУУ Пайдалануучулар Ассоциацияларын Колдоо Программасы Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:35:23
364.79 KB
15
СПАдагы бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук, бюджетти

Учурдагы китепче СПАнын бухгалтерлери жана аудитторлору учун иштелип чыккан. «Суу Пайдалануучу Ассоциацияларындагы бухгалтердик эсеп, финансылык отчеттуулук, бюджетти тузуу жана аудит» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:36:30
1.89 MB
245
Суу Пайдалануучулар Ассоциациялар жана Кыргызстандын айыл ча

Учурдагы китепче дыйкандар учун иштелип чыккан – «Суу Пайдалануучулар Ассоциациялар жана Кыргызстандын айыл чарбасы боюнча кээ бир байкоолор» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:37:29
463.36 KB
8
Суу Пайдалануучулар Ассоциациялары учун сууну тенме-тен белу

Учурдагы китепче дыйкандар учун иштелип чыккан – «Суу Пайдалануучулар Ассоциациялары учун сууну тенме-тен белуштуруу планын иштеп чыгуу» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:38:18
222.15 KB
7
Сезуу усулу менен осумдукторго суу жетиштуулугун аныктоо

Учурдагы китепче дыйкандар учун иштелип чыккан – «Сезуу усулу менен осумдукторго суу жетиштуулугун аныктоо» Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:39:11
372 KB
25
Ар турдуу оорулар менен курошуу

Ар турдуу оорулар менен курошуу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:40:15
306.33 KB
19
Айыл чарба осумдукторун остуруу ыкмалары

Айыл чарба осумдукторун остуруу ыкмалары Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:41:24
480.54 KB
142
Айыл-чарба есумдуктерун естуруу ыкмалары

Айыл-чарба есумдуктерун естуруу ыкмалары Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:42:09
255.12 KB
11
Зыянкечтер менен курошуу

Зыянкечтер менен курошуу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:43:08
437.77 KB
15
Которуштуруп айдоо

Которуштуруп айдоо Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:43:39
185.46 KB
24
СПА учун финансылык башкаруу

СПА учун финансылык башкаруу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:44:13
214.65 KB
15
СПАлар учун текшеруу

СПАлар учун текшеруу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:44:45
279.08 KB
11
Сугат суу кызмат акысы

Сугат суу кызмат акысы Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:45:30
774.19 KB
13
Суу пайдалануучулар ассоциациясы деген эмне?

Суу пайдалануучулар ассоциациясы деген эмне? Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:46:05
227.52 KB
352
Топуракта нымдын жетишсиздигин аныктоо ыкмалары

Топуракта нымдын жетишсиздигин аныктоо ыкмалары Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:46:45
261.79 KB
3
Топурактын турлору жана структурасы

Топурактын турлору жана структурасы Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:48:32
307.67 KB
99
Фермердик экономиканын негиздери

Фермердик экономиканын негиздери Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:50:07
179.26 KB
24
Жер семирткичтерди колдонуу

Жер семирткичтерди колдонуу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:51:06
359.9 KB
204
Сууну пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жанунд

Сууну пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) жанунда Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:51:58
278.18 KB
23
СПАнын окулдор жыйыны учун типтуу уставынын долборуу

СПАнын окулдор жыйыны учун типтуу уставынын долборуу Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:52:43
252.3 KB
10
СПАнын жалпы чогулушу учун типтуу уставынын долбору

СПАнын жалпы чогулушу учун типтуу уставынын долбору Дата создания
Размер
Скачиваний
03.11.2009 19:53:04
249.12 KB
25
Папан суу сактагычына техникалык муноздомо

Папан суу сактагычына техникалык муноздомо Дата создания
Размер
Скачиваний
05.11.2009 22:11:53
253 KB
15
Күздүк буудайды өстүрүүнүн технологиясы

Күздүк буудайды өстүрүүнүн технологиясы Дата создания
Размер
Скачиваний
05.11.2009 22:13:14
101 KB
5
Папан суу сактагычына техникалык муноздомо

Папан суу сактагычына техникалык муноздомо Дата создания
Размер
Скачиваний
17.11.2009 14:43:40
227.5 KB
52
Токтосунова Т. Куздук буудайды остуруунун технологиясы

Токтосунова Т. Куздук буудайды остуруунун технологиясы Дата создания
Размер
Скачиваний
17.11.2009 14:44:20
121 KB
25
Cуу Байлыктарын Топтолуп Башкаруунун принциптери

Cуу Байлыктарын Топтолуп Башкаруунун принциптери Дата создания
Размер
Скачиваний
30.12.2009 15:14:59
455 KB
7
«Ички чарбалык сугат» долбоорун ишке ашыруунун жыйынтыгы

«Ички чарбалык сугат» долбоорун ишке ашыруунун жыйынтыгы Дата создания
Размер
Скачиваний
08.02.2010 21:48:48
134 KB
17
Төө буурчак өстүрүүнүн технологиясы

Төө буурчак өстүрүүнүн технологиясы Дата создания
Размер
Скачиваний
23.03.2010 19:31:10
64.5 KB
6
Коллектордук-дренаждык тармактарды эксплуатациялоо боюнча ко

Коллектордук-дренаждык тармактарды эксплуатациялоо боюнча колдонмо Дата создания
Размер
Скачиваний
21.04.2010 16:22:00
577.5 KB
9
Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу.

Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу. 1. Сугарылуучу тилкелерди вегетациялык сугатка даярдоо Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2010 15:11:05
100.82 KB
47
Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу.

Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу. 2. Cууну сактоочу ички чарбалык сугат системасын уюштуруу Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2010 15:11:39
132.76 KB
66
Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу.

Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу. 3 Сууну сугатка рационалдуу пайдалануу максатында жонокой суу олчоочу куралдарынын жана сууну нормада болуштуруучу техникалык каражаттарынын колдонулушу Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2010 15:12:10
610.11 KB
8
Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу.

Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу. 4 Техниканын жакшыртылган элементтеринин жана бороз жана каптатып жонго салынган тилкелер боюнча сугаруу технологиясынын иш жузундо колдонулушу Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2010 15:12:37
497.5 KB
3
Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу.

Сугат суусунун жемиштуулугун талаанын денгээлинде жакшыртуу. 5 Жонго салынган тилкелер боюнча каптатып сугаруунун жакшыртылган технологиясы Дата создания
Размер
Скачиваний
29.07.2010 15:12:58
139.87 KB
7
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / Киришүү / 1. Глобалдык көрүнүш Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:25:35
303.5 KB
3
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 2. Азия Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:26:02
1.35 MB
111
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 3. Африка Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:26:46
491.5 KB
4
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 4. Европа (КМШ өлкөлөрүсүз) Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:27:21
567 KB
57
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 5. Түндүк Америка (АКШ жана Канада) Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:30:19
457.5 KB
23
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 6. Түштүк (Латын) Америкасы / 7. Австралия жана Океания Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:30:59
481.5 KB
30
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 5. Түндүк Америка (АКШ жана Канада) Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:31:11
458.5 KB
3
Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматта

Ю.Х. Рысбеков. Эларалык дарыялардагы трансчегаралык кызматташуу: көйгөйлөр, тажрыйба, сабактар, эксперттердин жоромолдору / 8. КМШ (Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги) жана чек арага жакын өлкөлөр / 9. ТСР пайдалануу жана башкаруудагы глобалдык мүнөздөгү эл аралык укуктук актылардын үзүндүсү / 10. Плотиналар боюнча Бүткүл дүйнөлүк комиссиянын отчету / Корутунду ордуна Дата создания
Размер
Скачиваний
25.08.2010 14:31:56
593.5 KB
4
Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛ

Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛИОРАЦИЯСЫ (1) Дата создания
Размер
Скачиваний
27.05.2011 20:09:11
351 KB
23
Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛ

Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛИОРАЦИЯСЫ (1) Дата создания
Размер
Скачиваний
27.05.2011 20:09:37
351 KB
7
Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛ

Полотов А.П., Андрусевич С.Б. - ЧУЙ ОРООНУНУН ЖЕРЛЕРИНИН МЕЛИОРАЦИЯСЫ (2) Дата создания
Размер
Скачиваний
27.05.2011 20:10:06
204 KB
50
Туз съемкасын жана мелиоративдик текшерууну жургузуу (1)

Туз съемкасын жана мелиоративдик текшерууну жургузуу (1) Дата создания
Размер
Скачиваний
20.08.2011 17:06:02
401.5 KB
70
Туз съемкасын жана мелиоративдик текшерууну жургузуу (2)

Туз съемкасын жана мелиоративдик текшерууну жургузуу (2) Дата создания
Размер
Скачиваний
20.08.2011 17:06:23
334.5 KB
35
Мамлекеттик мелиоративдик кадастр. Анын манызы жана аны тузу

Мамлекеттик мелиоративдик кадастр. Анын манызы жана аны тузуу тартиби. Дата создания
Размер
Скачиваний
20.08.2011 17:07:35
1.22 MB
376

Самые скачиваемые файлы